Sobór archikatedralny pw. św. Jana Chrzciciela, Przemyśl

Nawiguj

Świątynia pochodzi z XVII wieku. Obecnie jest to sobór archikatedralny obrządku greckokatolickiego. W środku znajduje się zabytkowy, XVII-wieczny ikonostas.

Dawniej był to kościół jezuicki. Po skasowaniu zakonu służył jako magazyn. Na początku XX wieku odzyskał go kościół rzymskokatolicki. Od 1957 r. służył także grekokatolikom, a w 1991 r. został przez nich przejęty na własność.