Bazylika archikatedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja Apostoła, ul. Katedralna 8, Frombork

Nawiguj

Świątynia powstała w latach 1329-1388. Położona jest na Wzgórzu Katedralnym. Jest częścią zespołu katedralnego, o charakterze warownym. Stanowi cenny zabytek gotyckiej architektury z nowożytnym wyposażeniem.

Z nielicznych elementów pierwotnego wyposażenia kościoła najcenniejszy jest poliptyk z 1504 r. (dawny ołtarz główny). W prezbiterium warto zwrócić uwagę na unikatowe, XVIII-wieczne, inkrustowane srebrem stalle kanonickie. Warto też zwrócić uwagę na cenny, XVII-wieczny prospekt organowy oraz XV-wieczne, malowane epitafium kanonika Bartłomieja Boreschowa, najstarszy tego typu obraz na Warmii.

Przez wiele lat kanonikiem był tu Mikołaj Kopernik. Tutaj napisał swoje słynne dzieło pt. “O obrotach sfer niebieskich”. Tutaj także został pochowany.

Zwiedzanie katedry

Przejdź do całej trasy: trasa 7