Bazylika św. Erazma i św. Pankracego w Jeleniej Górze, pl. Kościelny 1, Jelenia Góra

Nawiguj

Bazylika św. Erazma oraz św. Pankracego to najstarsza, trójnawowa gotycka świątynia w Jeleniej Górze. Pierwotny kościół spłonął w 1303 r. Pod koniec XIV w. odbudowano prezbiterium i mury obwodowe korpusu, a początkiem XV- nawę środkową i sklepienia. Po wojnie 30- letniej, jezuici odnowili budynek w barokowym stylu. W następnym wieku przeprowadzano kolejne remonty i obecnie bazylika jest charakterystycznym przykładem świątyni w stylu gotyckim, cechującej się ostrołukowymi obramieniami drzwi i okien, sklepieniem krzyżowo-żebrowym oraz przyporami.

Świątynia posiada 3 nawy, z czego główna ma wysokość aż 24 m. Renesansowa wieża, wzniesiona na początku XVI w., osiągająca 52 m, została odbudowana po pożarze w 1549 r. W 1736 r. została uzupełniona o barokowy hełm.