Brama Paczkowska, Grunwaldzka 26, Ziębice

Nawiguj

Kontynuujemy nasz spacer do Bramy Paczkowskiej, która stanowi jeden z najważniejszych symboli Ziębic. Imponujący zabytek średniowiecznych fortyfikacji miasta powstał w XIV w., a w kolejnym przebudowany. Zaprojektowana na planie czworoboku, dwukondygnacyjna budowla w stylu gotyckim z ostrołukowym przejazdem pozostaje ciekawszym zachowanym fragmentem historycznych fortyfikacji. Pomimo zamurowanego wejścia, wąskie szpary strzelnicze dodają jej charakteru.

Historia bramy ściśle związana jest z rozwojem miasta, szczególnie za panowania Karola I z dynastii Podiebradów, który przyczynił się do rozbudowy Ziębic. Bramą Paczkowską często kroczyli nie tylko mieszkańcy, ale także postaci historyczne, a nawet literackie, jak Pomurnik z powieści “Narrenturm” autorstwa Andrzeja Sapkowskiego. Przejście pod bramą stanowi wejście do starej części miasta.