Cerkiew pw. św. Symeona Słupnika, ul. Dolna 1, Dołhobyczów

Nawiguj

Jest to cerkiew prawosławna, zbudowana na początku XX wieku w stylu bizantyjsko-rosyjskim w wariancie neobizantyjskim (co na terenie zaboru rosyjskiego było ewenementem). Po przesiedleniach ludności ukraińskiej w latach 40. XX wieku została opuszczona. Kościół prawosławny czynił starania o przywrócenie świątyni do kultu, jednak kolejną mszę odprawiono tu dopiero w 2010 r.