Cerkiew pw. św. Michała Archanioła, Smolnik

Nawiguj

Jest to dawna cerkiew greckokatolicka z 1791 r., jeden z niewielu śladów po wsi Smolnik. Reprezentuje typ bojkowski. Jest jedną z trzech zachowanych tego typu świątyń w Polsce.

Elementami oryginalnego wnętrza są: fragment polichromii przedstawiający kotarę podtrzymywaną przez anioły i kartusze, w których dawniej znajdowały się postacie proroków starotestamentowych.

W 1973 r. cerkiew została przejęta przez Kościół rzymskokatolicki. W 2013 r. wpisano ją na listę światowego dziedzictwa UNESCO.