Cmentarz wojenny, ul. Bema 310, Nowy Dwór Mazowiecki

Nawiguj

Wśród historyków nie ma zgody co do daty powstania nekropolii. Spoczywają tu żołnierze wielu armii, którzy polegli w różnych konfliktach. Ponadto grzebano tu również cywilów. Najstarsze zachowane nagrobki pochodzą z okresu I wojny światowej.

Uwagę zwraca duża kwatera żołnierzy którzy zginęli w bitwie warszawskiej w 1920 r. Pochowano tu też część obrońców twierdzy Modlin z 1939 r. Ich mogiły znajdują się w sąsiedztwie współczesnego pomnika, poświęconego pamięci poległych żołnierzy z 1920 r. i 1939 r.

Podczas II wojny światowej także Niemcy chowali tu swoich żołnierzy, głównie tych którzy zginęli tłumiąc powstanie warszawskie. W tej części cmentarza obecnie znajdują się rozsiane, pojedyncze krzyże oraz pomnik z tablicami, na których wyryto nazwiska poległych.

Przejdź do całej trasy: trasa 1