Dawna Synagoga, ul. Adama Mickiewicza 2, Konin

Nawiguj

Powstała w latach 1825–1829. Nie jest to jedyna budowla żydowska w okolicy. Obok synagogi znajduje się dom modlitwy i studiów talmudycznych. Synagoga podczas wojny była stajnią i magazynem, lecz po wojnie ją odrestaurowano. Do 2008 roku budynek był przeznaczony na bibliotekę.