Granica trzech państw, aleja Trzech Państw, Porajów

Nawiguj

Nieopodal Porajowa znajduje się symboliczny punkt styku trzech państw: Polski, Czech i Niemiec. Jest jednym z sześciu takich miejsc w Polsce. Sama granica biegnie dokładnie wzdłuż rzeki Nysy Łużyckiej, przy ujściu rzeki Luboty. Aby uniknąć wchodzenia do wody, obok umieszczony jest obelisk z trójkątną podstawą, który wyznacza trójstyk granic. Dodatkowo, na obszarze każdego z państw znajdują się maszty z flagami narodowymi.

Aleja Trzech Państw zapewnia wygodny dostęp zarówno samochodem, jak i pieszo czy rowerem. NAWIGUJ prowadzi do parkingu, na którym można zostawić kampery.