Grodzisko wczesnośredniowieczne, Gródek

Nawiguj

Jest to pozostałość historycznego grodu Wołyń. Był to jeden z tzw. Grodów Czerwieńskich. Funkcjonował od X do XIII wieku. Jego upadek spowodował prawdopodobnie najazd tatarski. Dziś możemy oglądać tu relikty wałów ziemnych.

Teren grodziska użytkowany był jeszcze przed powstaniem grodu Wołyń – już w czasach neolitu. Działo się tak również po jego upadku, m.in. w XVII wieku stały tu zabudowania dworskie.