Grodzisko Okop, Wizna

Nawiguj

Grodzisko Okop usytuowane jest na niewielkim cyplu wyłaniającym się z wysokiego brzegu doliny rzeki Biebrza, w okolicach miejsca, gdzie Biebrza wpada do Narwi. Miejsce to cechuje się znakomitymi właściwościami obronnymi i obserwacyjnymi.

Stanowisko obejmuje obszar o powierzchni około 0,5 ha, z majdanem o powierzchni około 0,26 ha. Centralna część majdanu posiada wyniesienie, co sugeruje możliwość istnienia w tym miejscu w przeszłości wieży, prawdopodobnie drewnianej. Zarówno na placu, jak i na zewnętrznym stoku grodziska, występuje wiele kamieni polnych, prawdopodobnie związanych z umocnieniami grodziska. Plac obronny grodziska uległ częściowemu zniszczeniu z powodu podłużnego rowu oraz kradzieży przy użyciu wykrywaczy metali.