Kamienica Celejowska, ul. Senatorska 11, Kazimierz Dolny

Nawiguj

Kamienica została zbudowana przed 1635 r. Stanowi wyjątkowo cenny przykład renesansowo-manierystycznej architektury mieszczańskiej. Wieńcząca ją attyka należy do najbogatszych w Polsce.

Kamienica stanowi oddział Muzeum Nadwiślańskiego. Zorganizowano tu wystawę malarstwa, grafiki i rysunku, prezentującą dorobek tzw. kazimierskiej kolonii artystycznej. Można tu ponadto zobaczyć makietę miasta, pokazującą jego wygląd około 1910 r.

Strona muzeum