Cerkiew pw. św. Demetriusza Męczennika, Krzyczew

Nawiguj

Jest to dawna cerkiew unicka, położona malowniczo nad stromym brzegiem Bugu. Zbudowano ją w 1810 r. Wykorzystano w niej elementy poprzedniej cerkwi unickiej z 1683 r. W 1875 r. świątynia została przejęta przez Kościół prawosławny, w 1919 r. z kolei przez Kościół rzymskokatolicki.

W środku warto zwrócić uwagę na ołtarz główny z obrazem przedstawiającym św. Jerzego, pochodzącym prawdopodobnie z 1775 r., barokowe tabernakulum oraz XIX-wieczne ołtarze boczne. Tuż obok świątyni przebiega granica państwa.