Klasztor Biechowo, Biechowo 12

Nawiguj

Mieści się tutaj sanktuarium maryjne. Wnętrze kościoła ma styl rokokowy. Początek budowy świątyni datuje się na 1725 rok. Obecny klasztor został wzniesiony w 1765 roku dzięki Franciszkowi Kowalewskiemu. Budowa halowa reprezentuje styl późnobarokowy. Tłumnie przybywające do tego miejsca pielgrzymi kierują się do ołtarza głównego, gdzie chcą ujrzeć cudowny obraz Matki Boskiej Pocieszenia. W przyklasztornym ogrodzie możemy zobaczyć umieszczone w różnych miejscach stacje różańcowe pochodzące z 1976 roku.