Kompleks Pięciu Stawów, Leśna 10, Głuszyca

Nawiguj

Kompleks pięciu kaskadowych stawów w Głuszycy nie tylko stanowi zabytek techniki historycznych zakładów tekstylnych, lecz również przyciąga jako malownicze tereny spacerowe i rekreacyjne. W okresie II wojny światowej doliny potoków zostały włączone w obszar budowy podziemnych sztolni oraz fabryk przemysłu zbrojeniowego III Rzeszy. Dodatkowo, z Stawów na Potokach Marcowych pobierano wodę konieczną do prowadzenia prac budowlanych.

Stawy nr 1, 2 i 3 położone są w rejonie dawnych Zakładów Przemysłu Bawełnianego “Piast”, a zostały zbudowane w połowie lat 70. XIX w. Stawy 4 i 5 powstały kilka lat później. Wszystkie miały istotne znaczenie dla zakładów włókienniczych Głuszycy, dostarczając wodę technologiczną niezbędną dla procesów przemysłowych. Po upadku firm, część zbiorników przeszła pod zarząd gminy i Polskiego Związku Wędkarskiego, służąc teraz celom rekreacyjnym i rybackim.