Kościół pw. Rozesłania św. Apostołów, ul. Lubelska 55, Chełm

Nawiguj

Kościół zbudowano w latach 1753-1763, jako uzupełnienie istniejącego od końca XVII wieku kolegium pijarów. Choć był wielokrotnie remontowany, zachował pierwotną formę. We wnętrzu duże wrażenie robi XVIII-wieczna iluzjonistyczna polichromia. Warto zwrócić uwagę także na drewniane ołtarze z rokokową dekoracją rzeźbiarską oraz na rzeźbioną ambonę i chrzcielnicę w kształcie rogu obfitości.