Kościół Ewangelicko-Reformowany i Mauzoleum Książąt Radziwiłów, Senoji g. 1, Kėdainiai, Litwa

Nawiguj

Krzysztof II Radziwiłł zapoczątkował budowę świątyni w 1631 roku, a jego syn ją ukończył 21 lat później. Do dziś zachowała się bogato zdobiona dębowa ambona. Połączone zostały tutaj dwa style: późny renesans z barokiem. Mieści się tutaj również Mauzoleum Książąt Radziwiłłów, które wchodzi w skład Muzeum Regionalnego w Kiejdanach. Sarkofagi pochodzą z XVII wieku. Kościół również udostępnia ekspozycję o historii parafii oraz rodu Radziwiłłów.