Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Kurzańska 3, Bogatynia

Nawiguj

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, wzniesiony w XIX w., jest jednym z istotnych zabytków architektonicznych w regionie. Jego budowę sfinansowała opatka z klasztoru w Marienthal. Świątynia prezentuje styl neogotycki, wzniesiony na planie krzyża łacińskiego. Wewnątrz znajdują się trzy ołtarze, z których główny zawiera malowidło Niepokalanego Poczęcia NMP, namalowane przez Wenzela Schwarza z Drezna.