Kościół św. Piotra i Pawła, b. d. Peterskirche 9, Görlitz, Niemcy

Nawiguj

Przechodząc przez most na niemiecką stronę, sugeruję udać się do Kościoła św. Piotra i Pawła. Jego potężne prezbiterium z wysokim miedzianym dachem, sięgające 72 m, stanowi zarówno świadectwo dawnego charakteru obronnego miasta, jak i jego bogactwa. Zbudowany w latach 1425-1497 jest największą świątynią halową w Saksonii. Pod prezbiterium mieści się krypta, w której znajduje się kaplica dedykowana św. Jerzemu. Na uwagę zasługuje prospekt organowy z 1703 r., znany jako “organy słoneczne”. Ich twórcą był włoski organmistrz Eugenio Casparini.