Kościół Zwiastowania NMP, Kościelna 12, Mirsk

Nawiguj

Świątynię wybudowano w XVI w. w stylu późnogotyckim i wczesnorenesansowym, a wieżę dodano dopiero w 1769 r. Wnętrze charakteryzują sklepienia krzyżowo-żebrowe. Na zewnątrz kościoła znajdują się dwie rzeźby z piaskowca przedstawiające św. Floriana i św. Jana Nepomucena, pochodzące z pierwszej połowy XVIII w. oraz wiele epitafiów z XVI-XIX wieku. Dodatkowo, znalazły się tam również kamienne herby Schaffgotschów i Zedlitzów.