Lisi Jar, Jastrzębia Góra

Nawiguj

Lisi Jar jest wąwozem o głębokości 50 metrów i długości 350 metrów, który ciągnie się wąskim pasem do morza. Kiedyś jego długość wynosiła ponad 10 kilometrów. Stan obecny jest wynikiem abrazji linii brzegowej. Morze pochłania ląd.

Przy wejściu do wąwozu stoi obelisk zwieńczony kulą z figurą orła wzbijającego się do lotu. Legenda mówi, że został postawiony aby upamiętnić Zygmunta III Wazę, którego statek rozbił się podczas powrotu ze Szwecji, a król znalazł się na brzegu, obok Lisiego Jaru.