Most staromiejski Zgorzelec-Görlitz, Zgorzelec

Nawiguj

Most łączący polski Zgorzelec z niemieckim Görlitz. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z roku 1298. Pierwotnie był drewniany, jednak musiał być często naprawiany ze względu na np. obciążenie przez wozy kupieckie, pożary, powodzie i wojny. W latach 1906/1907 zastąpiono go nowoczesnym mostem kamiennym z metalowymi łukami. Niestety, w 1945 r. wojska niemieckie zniszczyły go podczas wycofywania się. Dopiero w 2004 r. oficjalnie otwarto nowy, który służy do dzisiaj.

Przez most Staromiejski przebiegają szlaki pielgrzymkowe, które mają połączenie z Camino de Compostela. Na moście istniało także przejście graniczne Zgorzelec-Görlitz. Wzdłuż rzeki znajdują się historyczne budowle, które kiedyś były młynami.