Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, ul. Sandomierska 27, Tarnobrzeg

Nawiguj

Siedzibą muzeum jest zamek Dzikowski. Jego początki sięgają XV wieku. Dawniej była to rezydencja rodziny Tarnowskich.

Zobaczymy tu m.in.: wystawę poświęconą historii zamku, ekspozycję archeologiczną, dotyczącą okolic Tarnobrzegu, czy zbiory ceramiki miechocińskiej, a także malarstwa europejskiego.

Na szczególną uwagę zasługują obrazy oraz rękopisy i białe kruki z tzw. kolekcji Dzikowskiej. Kolekcja ta uległa rozproszeniu podczas II wojny światowej. Muzeum próbuje scalić ją na nowo.

Obecnie możemy zobaczyć tu dzieła m.in. Jacka Malczewskiego, Juliusza i Wojciecha Kossaków, Jana Matejki, czy mistrzów niderlandzkich oraz rękopisy Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, Balladyny Juliusza Słowackiego, czy też najstarszy zachowany odpis Kroniki Polskiej Wincentego Kadłubka.

Strona muzeum