Muzeum Mazowieckie – oddział etnograficzny, ul. Kazimierza Wielkiego 11b, Płock

Nawiguj

Oddział muzeum mieści się w spichlerzu zbudowanym na przełomie XVIII i XIX wieku. Znajdują się tu wystawy o charakterze etnograficznym. O kulturze ludowej Mazowsza opowiada ekspozycja pt. “Kultura Mazowsza w ludowej wizji świata”. Z kolei wystawa pt. “Sztuka Dalekiego Wschodu. Płockie skarby buddyjskiej Azji” przedstawia sztukę orientalną.

Godziny otwarcia

Przejdź do całej trasy: trasa 2