Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry, ul. Droga Palmirska, Palmiry

Nawiguj

W latach 1939-1941 na polanie w pobliżu Palmir Niemcy dokonywali masowych egzekucji polskich obywateli. Wśród pomordowanych znalazło się wielu przedstawicieli elit, aresztowanych w ramach akcji AB. Palmiry są, obok Katynia, najbardziej znanym symbolem martyrologii polskiej inteligencji w trakcie II wojny światowej.

W 1948 r. w pobliżu tej polany powstał cmentarz. Pochowano na nim ofiary niemieckiego terroru z tego okresu (zabite w Palmirach, ale także w innych miejscach straceń wokół Warszawy).

Z kolei w 1973 r. obok cmentarza zbudowano muzeum. Jego ekspozycja poświęcona jest niemieckim egzekucjom – tym w Palmirach, ale także w innych miejscach w Puszczy Kampinoskiej – dokonywanym w trakcie II wojny światowej.