Muzeum Północno – Mazowieckie, Dworna 22C, Łomża

Nawiguj

Kolejnym ważnym punktem na mapie Łomży jest Muzeum Północno- Mazowieckie. Gromadzi ono eksponaty związane nie tylko z kulturą i sztuką kurpiowską, ale również z historią miasta. Na wystawach możemy podziwiać kolekcję bursztynów, jeden z największych zbiorów lamp naftowych w Polsce, przedmioty codziennego użytku na ziemi łomżyńskiej, monety czy banknoty polskie, szwedzkie i pruskie np. szelągi, półtoraki, szóstaki oraz medale upamiętniające ważne wydarzenia historyczne czy nawet papiery wartościowe tj. weksle, obligacje, akcje i List Zastawny Towarzystwa Kredytowego Miasta Łomży. Najcenniejszą kolekcją w zbiorach etnograficznych są ludowe drewniane świątki z XIX i początków XX w. oraz zbiór strojów ludowych, który ukazuje zmiany zachodzące w ubiorach od końca XIX w. do czasów współczesnych. Unikalnymi eksponatami są: wczesno-neolityczna kościana zawieszka- amulet z wyrytymi sylwetkami jelenia i łani oraz średniowieczny szklany kielich tzw. flet, mapa Polski z 1772 r. 

Strona muzeum