Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza, ul. Kopalniana 35, Bóbrka

Nawiguj

Muzeum znajduje się na terenie najstarszej na świecie (!), założonej w 1854 r. i wciąż czynnej kopalni ropy naftowej. O historii kopalni przypomina kamienny obelisk z 1872 r., ustawiony przez Ignacego Łukasiewicza, upamiętniający jej powstanie.

Zachowały się tutaj dwa XIX-wieczne szyby naftowe – “Franek” i “Janina”. Ten drugi wciąż jest eksploatowany. W starych szybach można zobaczyć ropę naftową!

Spacerując po terenie kopalni możemy obejrzeć różne urządzenia związane z przemysłem naftowym, rafineryjnym i gazowniczym. Ciekawe ekspozycje urządzono także w budynkach stanowiących dawną infrastrukturę kopalni.

Strona muzeum