Muzeum Regionalne, Rynek 9, Lubań

Nawiguj

Muzeum Regionalne zostało założone w 1975 r. Gromadzi eksponaty związane z osadnictwem wojskowym na terenach Dolnego Śląska, historią Lubania i okolic oraz zajmuje się sztuką i rzemiosłem tych terenów. Są to np. zbiór obrazów i grafik z obszaru granicznego między Śląskiem a Łużycami, w którym można zauważyć dzieła poświęcone Karkonoszom i Górom Izerskim, oraz kolekcja szczegółowych map czy zbiór ubrań z 1945 r. Niezwykle cenne są znaleziska archeologiczne, a także zbiory etnograficzne dokumentujące ginące zawody.

Strona muzeum