Muzeum im. ks. Stanisława Staszica, ul. 3 Maja 11, Hrubieszów

Nawiguj

Muzeum mieści się w dworze z końca XVIII wieku i ma charakter regionalny. Podczas zwiedzania warto zwrócić uwagę na ekspozycję archeologiczną. Prezentowane są tu artefakty pochodzące z licznych stanowisk archeologicznych w Kotlinie Hrubieszowskiej.

Wiele ciekawych eksponatów można zobaczyć na wystawie historycznej, poświęconej dziejom Hrubieszowa i ziemi hrubieszowskiej, obejmującej okres od średniowiecza do połowy XX wieku.

Warto wspomnieć także o wystawie etnograficznej, przedstawiającej: sztukę ludową, stroje ludowe oraz życie codzienne na wsi, w regionie Hrubieszowa. Osobną ekspozycję poświęcono założonemu przez Stanisława Staszica Towarzystwu Rolniczemu Hrubieszowskiemu.

Strona muzeum