Muzeum Szlachty Mazowieckiej, ul. Warszawska 61, Ciechanów

Nawiguj

Muzeum mieści się w budynku dawnego banku mieszczańsko-rolniczego. Gromadzi zbiory związane z historią ziemi ciechanowskiej.

Wystawa pt. “Utracony świat. Ślady rodzin żydowskich do 1942 roku” przedstawia historię ciechanowskich Żydów oraz przybliża ich kulturę i obyczaje. Równie ciekawa jest ekspozycja pt. “Dawne rzemiosło wsi mazowieckiej w miniaturze.” Zobaczymy na niej modele budynków gospodarczych, narzędzi, czy małej architektury, będące dziełem Kazimierza Bobińskiego. Ponadto w muzeum znajduje się wystawa rzeźby ludowej z terenu ziemi zawkrzeńskiej.

Strona muzeum

Przejdź do całej trasy: trasa 1