Muzeum Sztuki Sakralnej, pl. Wolności 5, Bardo

Nawiguj

Muzeum Sztuki Sakralnej mieści się w klasztorze przy Bazylice, który został przekazany tym zakonnikom przez cystersów niemieckich po I wojnie światowej. Zostało założone w latach 60. XX w. i zawiera bogatą kolekcję obrazów, rzeźb, naczyń liturgicznych, szat kościelnych, związanych głównie z kultem Matki Boskiej Bardzkiej, fragmenty wyposażenia kościoła opactwa w Lubiążu oraz obrazy świdnickiego malarza barokowego Franza Heigla.

Ekspozycja podzielona jest na cztery działy: historia Barda, malarstwo, rzeźba oraz rzemiosło artystyczne. Wśród eksponatów można podziwiać obrazy barokowe z XVIII w., rzeźby późnogotyckie z XVI w. oraz bogato zdobione ornaty z XVII w.. Cennym zabytkiem jest również monstrancja ze złoconego srebra z 1674 r., ufundowana przez Fryderyka Steinera, opata kamienieckiego.

Dodatkową atrakcją jest Kaplica Wotywna, mieszcząca się na parterze głównego skrzydła klasztoru, gdzie zgromadzono ponad 50 obrazów wotywnych z XVII-XIX w. W podziemiach bazyliki znajduje się za to szopka panoramiczna. Zbudowana przez redemptorystów w 1967 r.

Strona muzeum