Muzeum w Tykocinie Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Kozia 2, Tykocin

Nawiguj

Budynek muzeum to dawny Dom Talmudyczny, który wybudowano w latach 1772–1798. W czasie II wojny światowej, Niemcy całkowicie go zniszczyli. Po zakończeniu konfliktu, przez długi czas pozostawał w stanie kompletnego zaniedbania. W następnych latach przeszedł kapitalny remont, stając się od 1977 r. siedzibą muzeum. 

Znajdziemy tam bogate zbiory judaiców oraz stałą wystawę poświęconą postaci Zygmunta Glogera- etnografa i znanego autora Encyklopedii staropolskiej, który mieszkał w pobliskim Jeżewie. Ponadto, muzeum prezentuje galerię prac Zygmunta Bujnowskiego- malarza Ziemi Tykocińskiej oraz eksponaty związane z historią Tykocina i okolic.

Strona muzeum