Pałac w Ciążeniu, ul. Wolności 37, Ciążeń

Nawiguj

Właśnie w tym miejscu znajdziemy znakomitego reprezentanta rokokowej architektury pałacowej z terenu Wielkopolski. Teodor Czartoryski w II połowie XVIII wieku rozpoczął budowę pałacu, która miała być przeznaczona dla biskupów. Po II wojnie światowej była tutaj szkoła, a od roku 1968 znajduje się oddział Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. To właśnie ona przyciąga miłośników dzieł masońskich- posiada największe zbiory ich prac w całej Polsce. Całość pałacu otacza urokliwy park utrzymany w stylu francuskim.