Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Górznie, Freta 1, Górzno

Nawiguj

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, znany również jako kościół św. Krzyża, jest rzymskokatolickim kościołem klasycystycznym, niedaleko miejskiego rynku. Od samego początku aż do lat 30. XIX w., parafia była pod zarządem Kanoników Regularnych Stróżów Grobu Jerozolimskiego, znanych także jako bożogrobcy. Pierwsze kościoły w Górznie, budowane z drewna, były niszczone podczas różnych konfliktów, np. najazdów Krzyżaków czy Szwedów.

Obecny kościół, murowany, został wzniesiony w XVIII i XIX w. Materiał budowlany pozyskano częściowo z rozbiórki średniowiecznego zamku biskupiego w Górznie. Architektura kościoła charakteryzuje się stylem klasycystycznym, jednonawową budową z dwoma wieżami zwieńczonymi krzyżami bożogrobców o wysokości 24 m. Fasada kościoła jest skromnie dekorowana, a wnętrze posiada kolebkowo-krzyżowe sklepienie wsparte na rzędzie filarów. Wyposażenie kościoła jest bogate w zabytkowe elementy, głównie w stylu barokowym i neobarokowym. Trzy barokowe dzwony datowane są na XVII w., a liczne ołtarze, obrazy, rzeźby i wota pochodzą z XVII-XIX w.