Perła Żeliszowa, Żeliszów 103

Nawiguj

Perła Żeliszowa to dawny kościół ewangelicki. Budowla wzniesiona w latach 1796–1797 na planie elipsy, posiadała bogato zdobione wnętrze, z drewnianymi emporami i okrągłymi kolumnami oraz unikatowy dach dostosowany do kształtu budynku.

Po II wojnie światowej, gdy miejscowa społeczność ewangelicka opuściła Żeliszów, kościół przestał pełnić swoją pierwotną funkcję. Pomimo prób wykorzystania go na inne cele, np. jako owczarnia czy magazyn, budynek stopniowo popadał w ruinę, tracąc część swojego wyposażenia. Dopiero w 2010 r., twórcy filmu “The Chapel” zwrócili uwagę na tę zapomnianą perłę architektury.