Rynek (pl. Łuczkowskiego), Chełm

Nawiguj

Zwiedzając chełmski rynek warto zwrócić uwagę na pozostałości ratusza z XV wieku, a także na zrekonstruowaną miejską studnię. Można tu także zobaczyć pomnik Poległych, upamiętniający chełmian, którzy zginęli w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. Obok niego rośnie ajlant gruczołowaty, będący pomnikiem przyrody.