Ratusz, Rynek 1, Gryfów Śląski

Nawiguj

Kolejnym miasteczkiem na naszej trasie jest Gryfów Śląski, którego nazwa wiąże się z miejscową legendą o powstaniu zamku. Podczas prac przy jego fundamentach natrafiono na gniazdo młodych gryfów. Obecnie, mityczne stworzenie znajduje się w herbie miasta.

Na malowniczym rynku znajduje się ratusz, który pochodzi z XVI w. Zbudowano go w stylu renesansowym, zastępując wcześniejszą, gotycka budowlę. Po pożarze odbudowano go i w następnych latach dodano wieżę oraz hełm. We wnętrzu ratusza możemy podziwiać sklepienia kolebkowe i krzyżowe z lunetami, a na ścianie wieży umieszczono tablicę upamiętniającą polskich żołnierzy poległych podczas II wojny światowej.

Sam rynek otoczony jest zabytkowymi kamienicami oraz licznymi XIX-wiecznymi willami i rezydencjami. Niedaleko niego znajdują się pozostałości dawnych obwarowań miejskich.