Rynek, Cieszyn

Nawiguj

Zmierzając do Książnicy Cieszyńskiej przechodzimy przez staromiejski Rynek, który powstał pod koniec XV wieku. Warto zwrócić uwagę na stojącą pośrodku barokową studnię z figurą św. Floriana oraz na okazały ratusz.