Rynek, Nowa Ruda

Nawiguj

Rynek wytyczono na łagodnym stoku Wzgórza Zamkowego. Pierwotnie zabudowany był głównie dwukondygnacyjnymi domami drewnianymi i drewniano-murowanymi. Został jednak zniszczony przez pożar w 1884 r., który strawił większość budynków na placu. W wyniku odbudowy zachowano historyczny układ urbanistyczny, zastępując dawną drewnianą zabudowę murowanymi kamienicami.

Wśród nowej zabudowy rynku wyróżnia się imponujący ratusz. Trójnawowa neorenesansowa budowla, nakryta wielospadowym dachem, jest nie tylko siedzibą władz miasta, ale również jednym z jego najważniejszych zabytków. W północno-zachodnim narożniku ratusza znajduje się barokowa fontanna z figurą św. Floriana, która pierwotnie stała na środku Rynku.

Kolejną atrakcją rynku jest fontanna z figurą św. Jana Chrzciciela. Pomnik z brązu przedstawia scenę chrztu Jezusa i znajduje się na placu głównym. Kamienice wokół rynku, pochodzące głównie z XIX w., różnią się stylem i detalami architektonicznymi, jednak tworzą spójny zespół urbanistyczny.

Niedaleko znajduje się również kościół św. Mikołaja, który reprezentuje styl gotycki z elementami neogotyckimi. Zbudowany głównie z czerwonej cegły, posiada wieże i liczne wieżyczki, wysokie okna zdobione witrażami oraz skromną, lecz starannie wykonaną ornamentykę. Wnętrze kościoła jest równie imponujące, z drewnianymi ołtarzami i rzeźbami, piaskowcowymi kolumnami i posadzką z czerwonego piaskowca.