Rynek w Pyzdrach, Pyzdry

Nawiguj

rynek, Pyzdry

Zdjęcie 1 z 10

rynek, Pyzdry

Spacerując ulicami wokół rynku znajdziemy zabytkową zabudowę z XVIII wieku. Najcenniejszy obiekt to dom podcieniowy, który posiada charakterystyczne cechy budownictwa tamtego okresu. Sam rynek to niewielki zielony skwer z rzeźbą Bolesława Pobożnego oraz pamiątkowym głazem narzutowym.