Skansen Zagroda – Muzeum Wsi Markowa, Markowa 1500

Nawiguj

Na terenie skansenu możemy obejrzeć budynki, urządzenia oraz narzędzia gospodarcze z okresu XIX i XX wieku. To jedyne w swoim rodzaju muzeum budownictwa przysłupowego.

Głównym obiektem jest chałupa kmiecia z 1874 r. Obok znajdują się stajnie z końca XIX wieku, zaadaptowane na przestrzenie wystawowe. Zobaczymy tu sprzęty domowe i gospodarskie, warsztaty pracy (np. cieśli), a także artefakty związane z twórczością ludową.

Oprócz tego znajdują się tu m.in.: chałupa biedniacka i chlewik, wiatrak – koźlak, olejarnia czy kuźnia. Możemy także spróbować ciemnego chleba, wypiekanego tradycyjną metodą przez markowskie gospodynie

Strona skansenu