Muzeum Wsi Kieleckiej – Park Etnograficzny, Tokarnia 303

Nawiguj

Skansen prezentuje typowy układ osadniczy wiosek z różnych części Kielecczyzny z XVIII i XIX wieku. Podzielony jest na sześć sektorów: małomiasteczkowy, wyżynny, dworsko-folwarczny, świętokrzyski, lessowy i nadwiślański.

Podczas zwiedzania zobaczymy chaty wraz z obejściami, a także obiekty handlowe i usługowe (np. aptekę), kościół, wiatraki, kuźnię, młyn, czy szkołę, a także elementy małej architektury. W niektórych zagrodach spotkamy zwierzęta, a budynki są naturalnie rozmieszczone. Przez to wszystko spacerując mamy wrażenie, jakbyśmy odbywali podróż w czasie.

Wnętrza budynków zrekonstruowano, eksponując meble, wystrój, sprzęty, czy narzędzia. W niektórych przygotowano wystawy ludowych artystów. W skansenie organizowane są też różne imprezy tematyczne. Działa tu także… przystań kajakowa.

Strona muzeum