Słup graniczny z XIII wieku, Ziębice

Nawiguj

Jest to jeden ze słupów z Granicy Świętego Jana, czyli średniowiecznego pogranicza ziem tzw. Księstwa Biskupiego. Kresy zostały oznakowane pod koniec XIII w. w wyniku sporu między księciem Henrykiem Probusem a biskupem Tomaszem z Wrocławia. Do dziś zachowało się 6 słupów granicznych. Wykonano je z granitu i miały jednolitą wysokość ok. 2,5 m.

Nasz punkt (określę go jako pierwszy słup biskupi), został wykonany razem z 3 i 5 później niż 2, 4 oraz 6. Kolumny wcześniejsze mają jaśniejszy kolor i inny krój pisma.

Drugi słup stoi na wzniesieniu w szczerym polu, dostępny żółtym szlakiem turystycznym z Osiny Wielkiej. Trzeci znajduje się przy drodze z Osiny Wielkiej do Chocieborza. Czwarty- stoi przy drodze z Wigańcic do Szklar. Piąty jest na styku granic łączących gminę Przeworno z gminą Grodków, w pobliżu miejscowości Samborowice i Bogdanów. Szósty znajduje się na terenie gminy Skoroszyce w pobliżu miejscowości Chróścina Nyska, w szczerym polu.

Na jednym boku każdego słupa wyryty jest napis: TMI / SCI / IOHIS, czyli Granica / Świętego / Jana. Na drugim boku znajduje się pastorał, a na trzecim ukośny krzyż w kształcie litery [X], symbol znakowania granicy.