Trasa 104: Foluszek, Brodnica

Trasy na motocyklTrasy na samochódTrasy na kamperKliknij i przewiń pod mapkę

Gród Foluszek, Foluszek 1

Nawiguj

Jest to rekonstrukcja średniowiecznego grodu. Można tu dowiedzieć się, a nawet zobaczyć, jak przed wiekami wyglądało życie w takiej osadzie. Oferowane są rozmaite zajęcia i warsztaty, m.in. nauka fechtunku mieczem, strzelania z kuszy lub łuku, wyrabiania naczyń glinianych, pracy w kuźni, czy mielenia zboża w żarnach. Organizowane są tu także różne imprezy w klimacie średniowiecza.

Strona grodu

Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, Brodnica

Nawiguj

Zespół klasztorny zbudowano w II połowie XVIII wieku. Jednak już w 1831 r. nastąpiła kasata klasztoru. Przyklasztorny kościół stał się świątynią cmentarną. Z kolei w samym klasztorze w latach 1839-1945 funkcjonowało więzienie. Franciszkanie wrócili tutaj w 1947 r.

Tutejszy kościół zbudowany jest w stylu barokowym, zaś jego wyposażenie jest jednolicie rokokowe. Najstarszym zabytkiem jest w nim prawdopodobnie średniowieczna granitowa kropielnica.

Przylegający do kościoła klasztor nosi skromne cechy barokowe.

Pałac Anny Wazówny, ul. Zamkowa 1, Brodnica

Nawiguj

Pałac zbudowano w XVI wieku z wykorzystaniem gotyckich zabudowań brodnickiego zamku, po tym jak ten ostatni uległ pożarowi. Jednym z jego najznamienitszych mieszkańców była Anna Wazówna, siostra Zygmunta III Wazy, która rezydowała tu w latach 1605-1625. Pałac spłonął w 1945 r. Odbudowano go w latach 1960-1970. Obecnie jest siedzibą instytucji publicznych.

Zamek krzyżacki w Brodnicy, ul. Zamkowa 1, Brodnica

Nawiguj

Budowa murowanego zamku rozpoczęła się w 1305 r. Po 1415 r. warownię zmodernizowano poprzez przystosowanie do użycia broni palnej. Po II pokoju toruńskim zamek przeszedł pod polskie panowanie, zaś po I rozbiorze Polski znalazł się w granicach Królestwa Prus.

Zamek ucierpiał znacznie w trakcie pożaru w 1550 r., szybko jednak go odbudowano. Jego obecny stan jest wynikiem rozbiórki zapoczątkowanej w 1785 r.

Dziś w ruinach zamku można zobaczyć dwie wystawy stałe. Pierwsza opowiada o średniowiecznej historii regionu brodnickiego, druga prezentuje zabytki ocalałe z kaplicy zamkowej. Natomiast zamkowa wieża pozwala podziwiać panoramę miasta.

Strona zamku

Brama Chełmińska, Mały Rynek 4, Brodnica

Nawiguj

Brama powstała w latach 1310-1330, przy okazji budowy murów miejskich. Jest jedną z najlepiej zachowanych w Polsce bram z czasów krzyżackich. W XIX wieku przez pewien czas działało tutaj więzienie, później w jej przejeździe znajdowała się miejska waga. Dziś mieści się tu galeria sztuki współczesnej. Można też obejrzeć ekspozycję historyczną

Strona bramy

Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ul. Farna 1, Brodnica

Nawiguj

Kościół powstawał etapami, a jego budowa rozpoczęła się prawdopodobnie w 1310 r. W środku warto zobaczyć m.in. zespół drewnianych gotyckich rzeźb 12 apostołów, barokowy ołtarz główny, późnobarokową ambonę, XV-wieczną granitową chrzcielnicę, czy ołtarze boczne z XVII i XVIII wieku.

W toku dziejów świątynia kilkukrotnie była przejmowana przez protestantów.

Duży Rynek, Brodnica

Nawiguj

Rynek ma nietypowy, trójkątny kształt. Otaczają go urokliwe kamienice. Zza budynków w północnej pierzei wyłaniają się relikty XIV-wiecznego ratusza: wieża zegarowa i fragment ściany szczytowej. Po drugiej stronie placu znajdują się: pomnik Powstańca Listopadowego oraz zrekonstruowana zabytkowa studnia.

Spichlerz, ul. św. Jakuba 1, Brodnica

Nawiguj

Jest to renesansowy spichlerz z około 1604 r. Budynek przebudowano na przełomie XIX i XX wieku. Można w nim zobaczyć wystawę o życiu myśliwych z Mszana w okresie mezolitu. Działa tu także centrum edukacji ekologicznej z ekspozycją prezentującą faunę i florę regionu brodnickiego.