Kategoria: Trasa 104

 • Trasa 104: Foluszek, Brodnica

  Trasy na motocyklTrasy na SAMOCHÓD Trasy na KAMPER Kliknij i przewiń pod mapkę

  (więcej…)
 • Gród Foluszek, Foluszek 1

  Nawiguj

  wyprawomaniak

  Zdjęcie 1 z 43

  wyprawomaniak

  Jest to rekonstrukcja średniowiecznego grodu. Można tu dowiedzieć się, a nawet zobaczyć, jak przed wiekami wyglądało życie w takiej osadzie. Oferowane są rozmaite zajęcia i warsztaty, m.in. nauka fechtunku mieczem, strzelania z kuszy lub łuku, wyrabiania naczyń glinianych, pracy w kuźni, czy mielenia zboża w żarnach. Organizowane są tu także różne imprezy w klimacie średniowiecza.

  Strona grodu

 • Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, Brodnica

  Nawiguj

  wyprawomaniak

  Zdjęcie 1 z 10

  wyprawomaniak

  Zespół klasztorny zbudowano w II połowie XVIII wieku. Jednak już w 1831 r. nastąpiła kasata klasztoru. Przyklasztorny kościół stał się świątynią cmentarną. Z kolei w samym klasztorze w latach 1839-1945 funkcjonowało więzienie. Franciszkanie wrócili tutaj w 1947 r.

  Tutejszy kościół zbudowany jest w stylu barokowym, zaś jego wyposażenie jest jednolicie rokokowe. Najstarszym zabytkiem jest w nim prawdopodobnie średniowieczna granitowa kropielnica.

  Przylegający do kościoła klasztor nosi skromne cechy barokowe.

 • Pałac Anny Wazówny, ul. Zamkowa 1, Brodnica

  Nawiguj

  wyprawomaniak

  Zdjęcie 1 z 6

  wyprawomaniak

  Pałac zbudowano w XVI wieku z wykorzystaniem gotyckich zabudowań brodnickiego zamku, po tym jak ten ostatni uległ pożarowi. Jednym z jego najznamienitszych mieszkańców była Anna Wazówna, siostra Zygmunta III Wazy, która rezydowała tu w latach 1605-1625. Pałac spłonął w 1945 r. Odbudowano go w latach 1960-1970. Obecnie jest siedzibą instytucji publicznych.

 • Zamek krzyżacki w Brodnicy, ul. Zamkowa 1, Brodnica

  Nawiguj

  wyprawomaniak

  Zdjęcie 1 z 35

  wyprawomaniak

  Budowa murowanego zamku rozpoczęła się w 1305 r. Po 1415 r. warownię zmodernizowano poprzez przystosowanie do użycia broni palnej. Po II pokoju toruńskim zamek przeszedł pod polskie panowanie, zaś po I rozbiorze Polski znalazł się w granicach Królestwa Prus.

  Zamek ucierpiał znacznie w trakcie pożaru w 1550 r., szybko jednak go odbudowano. Jego obecny stan jest wynikiem rozbiórki zapoczątkowanej w 1785 r.

  Dziś w ruinach zamku można zobaczyć dwie wystawy stałe. Pierwsza opowiada o średniowiecznej historii regionu brodnickiego, druga prezentuje zabytki ocalałe z kaplicy zamkowej. Natomiast zamkowa wieża pozwala podziwiać panoramę miasta.

  Strona zamku

 • Brama Chełmińska, Mały Rynek 4, Brodnica

  Nawiguj

  wyprawomaniak

  Zdjęcie 1 z 34

  wyprawomaniak

  Brama powstała w latach 1310-1330, przy okazji budowy murów miejskich. Jest jedną z najlepiej zachowanych w Polsce bram z czasów krzyżackich. W XIX wieku przez pewien czas działało tutaj więzienie, później w jej przejeździe znajdowała się miejska waga. Dziś mieści się tu galeria sztuki współczesnej. Można też obejrzeć ekspozycję historyczną

  Strona bramy

 • Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ul. Farna 1, Brodnica

  Nawiguj

  wyprawomaniak

  Zdjęcie 1 z 5

  wyprawomaniak

  Kościół powstawał etapami, a jego budowa rozpoczęła się prawdopodobnie w 1310 r. W środku warto zobaczyć m.in. zespół drewnianych gotyckich rzeźb 12 apostołów, barokowy ołtarz główny, późnobarokową ambonę, XV-wieczną granitową chrzcielnicę, czy ołtarze boczne z XVII i XVIII wieku.

  W toku dziejów świątynia kilkukrotnie była przejmowana przez protestantów.

 • Duży Rynek, Brodnica

  Nawiguj

  wyprawomaniak

  Zdjęcie 1 z 8

  wyprawomaniak

  Rynek ma nietypowy, trójkątny kształt. Otaczają go urokliwe kamienice. Zza budynków w północnej pierzei wyłaniają się relikty XIV-wiecznego ratusza: wieża zegarowa i fragment ściany szczytowej. Po drugiej stronie placu znajdują się: pomnik Powstańca Listopadowego oraz zrekonstruowana zabytkowa studnia.

 • Spichlerz, ul. św. Jakuba 1, Brodnica

  Nawiguj

  wyprawomaniak

  Zdjęcie 1 z 33

  wyprawomaniak

  Jest to renesansowy spichlerz z około 1604 r. Budynek przebudowano na przełomie XIX i XX wieku. Można w nim zobaczyć wystawę o życiu myśliwych z Mszana w okresie mezolitu. Działa tu także centrum edukacji ekologicznej z ekspozycją prezentującą faunę i florę regionu brodnickiego.