Trasa 108: Olendry, Koterka, Grabarka, Hajnówka

Trasy na motocyklTrasy na SAMOCHÓDTrasy na KAMPERKliknij i przewiń pod mapkę

Kasztelik Korona Podlasia, Olendry 86

Nawiguj

Ten współczesny, kamienny zamek zaprojektował i samodzielnie (!) zbudował lokalny społecznik, Jerzy Korowicki. Warownia ma nawet swój herb – odwrócony herb Siemiatycz. Z zamkowej baszty roztacza się ładny widok. W środku zaś można oglądać prace miejscowych artystów oraz różne dawne przedmioty. Obok zamku dostępne jest miejsce do grillowania.

Schron bojowy, Anusin

Nawiguj

Jest to jeden ze schronów Linii Mołotowa. ZSRR rozpoczęło jej budowę w 1940 r. Przebiegała wzdłuż jego umownej granicy z III Rzeszą, głównie na obszarze Polski. W okolicy można zobaczyć jej liczne pozostałości. Łączy je niebieski szlak turystyczny (Szlak Bunkrów).

Cerkiew pw. Ikony Matki Bożej „Wszystkich Strapionych Radość”, Koterka

Nawiguj

Jest to drewniana cerkiew prawosławna, zbudowana w latach 1909-1912. W miejscu w którym stoi w 1852 r. miało dojść do objawienia maryjnego. Dziś wciąż jest to ważny cel pielgrzymek. Obok świątyni znajdują się otoczone kultem źródełko oraz krzyże wotywne.

Święta Góra Grabarka, Grabarka-Klasztor 1

Nawiguj

Jest to najważniejsze sanktuarium dla wyznawców prawosławia w Polsce. W 1947 r. erygowano tu żeński monaster pw. śś. Marty i Marii.

Historia tego miejsca sięga 1710 r. Podczas trwającej wówczas w tym rejonie epidemii cholery ludzie modlili się tu i pili wodę z pobliskiego źródła. Miało się to przyczynić do ustąpienia zarazy.

Wzniesiono tu wówczas kapliczkę wotywną pw. Przemienienia Pańskiego z której powstała cerkiew. Niestety spłonęła doszczętnie w 1990 r. Odbudowano ją w 1994 r. Jest to najważniejsza świątynia tutejszego sanktuarium. Ponadto znajdują się tutaj: cerkiew pw. Ikony Matki Bożej „Wszystkich Strapionych Radość”, klasztor, dwa domy pielgrzyma i cmentarz.

Cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego otaczają krzyże wotywne, przynoszone przez pielgrzymów podczas obchodów święta Przemienienia Pańskiego. W pobliżu znajduje się źródło z cudowną wodą o uzdrawiającej mocy.

Turystyczna Kolejka Wąskotorowa, ul. Kolejki Leśne 12, Hajnówka

Nawiguj

Budowa kolejki rozpoczęła się w 1916 r., w związku z rozwojem przemysłu drzewnego w regionie. Jej przemysłowa eksploatacja trwała do 1991 r. Od tego czasu pełni funkcję turystyczną.

Przejazdy realizowane są na trasach (tam i powrót): Hajnówka-Topiło oraz Hajnówka-Dolina Rzeki Leśnej. Kolejka jest pod zarządem Lasów Państwowych.

Strona kolejki

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej, ul. 3 Maja 42, Hajnówka

Nawiguj

Muzeum ma charakter etnograficzny. Można tu zobaczyć trzy wystawy stałe, przedstawiające Białorusinów Podlasia. Jedna opowiada o ich życiu i pracy w rytm kalendarza agrarnego. Druga przedstawia rzemiosło na wsi. Trzecia z kolei pokazuje typową wiejską zagrodę. Organizowane są tu także wystawy czasowe i inne wydarzenia kulturalne.

Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa, ul. Lipowa 1, Hajnówka

Nawiguj

Jest to prywatne muzeum, mieszczące się w rodzinnej kuźni, działającej od 1927 r. Można tu zobaczyć różne wyroby, narzędzia oraz urządzenia kowalskie. Wśród eksponatów znajdują się też maszyny i urządzenia rolnicze. Ciekawostką są m.in. podkowy na różne pory roku i buty dla konia, służące do chodzenia po bagnistym terenie, czy miniaturowy model starożytnego pieca hutniczego (tzw. dymarki). W muzeum organizowane są też pokazy kucia.

Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem.

Sobór pw. św. Trójcy, ul. ks. Antoniego Dziewiatowskiego 15, Hajnówka

Nawiguj

Jest to jedna z najokazalszych cerkwi prawosławnych w Polsce. Powstała w latach 1974-1992. Jej współprojektantem był Jerzy Nowosielski. Wyróżnia ją oryginalna architektura budynku oraz piękne, bogato zdobione wnętrze.