Trasa 70: Hrebenne, Lubycza Królewska, Bełżec, Tomaszów Lubelski

Trasy na motocyklTrasy na samochódTrasy na kamperKliknij i przewiń pod mapkę

Cerkiew pw. św. Mikołaja, Hrebenne 4

Nawiguj

Jest to cerkiew greckokatolicka, zbudowana pod koniec XVII wieku. W II połowie XIX wieku została przebudowana. Po 1947 r. została przejęta przez Kościół rzymskokatolicki. Obecnie znów należy do Kościoła greckokatolickiego.

W środku zachowały się fragmenty zabytkowego ikonostasu. Obok świątyni znajduje się dzwonnica z XVII wieku.

Cerkiew pw. św. Paraskewy, Kniazie

Nawiguj

Jest to dawna, murowana cerkiew greckokatolicka, zbudowana w latach 1798–1806. Świątynia została spalona w 1944 r. Obecnie pozostaje w stanie ruiny. Ciekawostką jest, że nakręcono tutaj końcową scenę filmu pt. “Zimna wojna”.

Obok cerkwi znajdują się ruiny dzwonnicy parawanowej oraz opuszczony cmentarz z wieloma zabytkowymi nagrobkami.

Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu, ul. Ofiar Obozu Zagłady 4, Bełżec

Nawiguj

Niemiecki obóz zagłady w Bełżcu działał od marca do grudnia 1942 r. (do czerwca 1943 r. trwała jego faktyczna likwidacja). Był pierwszą taką placówką w Generalnym Gubernatorstwie. Stał się przez to swoistym poligonem doświadczalnym, na którym wypracowano wiele metod eksterminacji, stosowanych w innych obozach.

Dziś działa tutaj muzeum. Można w nim poznać historię obozu, a także politykę eksterminacyjną, stosowaną przez Niemców w Generalnym Gubernatorstwie. Na ekspozycji znalazły się także przedmioty codziennego użytku, które należały do więźniów.

Budynek muzeum został wpisany w monumentalne założenie pomnikowe, które w sposób symboliczny upamiętnia ofiary obozu.

Strona muzeum

Izba pamięci por. Stefana Kobosa “Wrzosa”, Brzeziny 86

Nawiguj

Jest to inicjatywa lokalnego stowarzyszenia Ocalić od Zapomnienia. Jej celem jest uhonorowanie por. Stefana Kobosa “Wrzosa”, który walczył w tym rejonie z oddziałami UPA w 1944 r., zaś od 1945 r. był uczestnikiem antykomunistycznego podziemia niepodległościowego.

W zlokalizowanych obok dwóch stodołach znajduje się prywatne muzeum, w którym można zobaczyć dawne narzędzia i przedmioty codziennego użytku. Na stodołach znajdują się deskale namalowane przez Arkadiusza Andrejkowa w ramach projektu pt. “Cichy memoriał”.

Muzeum Regionalne im. dr. Janusza Petera, ul. Wyspiańskiego 8b, Tomaszów Lubelski

Nawiguj

Muzeum ma charakter lokalny. Ekspozycja przedstawia pradzieje regionu, a także pozwala poznać historię Tomaszowa Lubelskiego i okolicy od XVII wieku. Część wystawy dotyczy bitwy pod Tomaszowem Lubelskim z 1939 r. oraz losów ziemi tomaszowskiej podczas II wojny światowej.

Muzeum posiada jeszcze dwa oddziały, które także zwiedzimy.

Strona muzeum

Izba Pamięci Terroru Komunistycznego, ul. Lwowska 64, Tomaszów Lubelski

Nawiguj

Jest to oddział Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim. Mieści się w budynku dawnego aresztu UB, który znajdował się tu w latach 1944-1956. Ekspozycja opowiada o historii komunistycznego terroru w powojennej Polsce. Możemy poznać wspomnienia więźniów oraz zobaczyć zrekonstruowany pokój przesłuchań, w tym narzędzia przy pomocy których torturowano przesłuchiwanych.

Strona muzeum

Kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, ul. Królewska 1, Tomaszów Lubelski

Nawiguj

Kościół zbudowano prawdopodobnie w 1629 r. w stylu barokowym. Przed świątynią stoi dzwonnica, zbudowana w podobnym czasie. Jest to jeden z najbardziej interesujących drewnianych kościołów w Polsce.

We wnętrzu znajduje się manierystyczny ołtarz główny, a w nim cudowny obraz Matki Bożej Szkaplerznej z Dzieciątkiem i relikwie św. Feliksa. Warto także zwrócić uwagę na późnobarokowe ołtarze boczne, wczesnobarokową ambonę, czy kamienną chrzcielnicę z przełomu XVI i XVII wieku. Pod prezbiterium i skarbcem znajdują się krypty.

Cerkiew pw. św. Mikołaja, Rynek 13, Tomaszów Lubelski

Nawiguj

Jest to cerkiew prawosławna, zbudowana w latach 1885-1890, w stylu bizantyjsko-rosyjskim. Działała nieprzerwanie do czasu realizacji akcji “Wisła”. W 1957 r. została przywrócona do kultu. Podziwiając ją warto zwrócić uwagę na unikalną, zewnętrzną polichromię z wizerunkami świętych. W środku znajduje się piękny, zabytkowy ikonostas.

Muzeum Regionalne im. dr. Janusza Petera – wystawa etnograficzna, ul. Zamojska 2, Tomaszów Lubelski

Nawiguj

Jest to oddział Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim. Przygotowano tutaj wystawę etnograficzną. Można na niej poznać kulturę materialną i duchową tomaszowskiej wsi. Wśród eksponatów znajdują się m.in.: przedmioty codziennego użytku, stroje, narzędzia oraz wytwory sztuki ludowej.

Strona muzeum