Trasa 90: Bydlin, Kluże, Rabsztyn, Olkusz

Trasy na motocyklTrasy na samochódTrasy na kamperKliknij i przewiń pod mapkę

Zamek w Bydlinie, Zawadka 4

Nawiguj

Zamek wzniesiono prawdopodobnie w XIV wieku, w ramach systemu orlich gniazd. Na początku XVI wieku przebudowano go… na kościół, który – w okresie reformacji – przez krótki czas służył protestantom. Budowla została zniszczona podczas potopu szwedzkiego. Zamek został później odbudowany, jednak pod koniec XVIII wieku opuszczono go. Dziś pozostała po nim ruina.

Obok przebiega Szlak Orlich Gniazd.

Punkt widokowy na Pustynię Błędowską, Górna

Nawiguj

Punkt widokowy znajduje się na szczycie wzgórza Czubatka. Rozciąga się stąd wspaniały widok na Pustynię Błędowską, największy w Polsce obszar lotnych piasków. Piasek naniosły wody spływające z lodowca podczas zlodowaceń. Później jednak rósł tu gęsty las. Dopiero jego eksploatacja na potrzeby górnictwa srebra i ołowiu w rejonie Olkusza i związany z nim pobór wód gruntowych doprowadziły do powstania pustyni o pochodzeniu antropogenicznym.

Chata Kocjana, Rabsztyn 20

Nawiguj

Jest to dom rodzinny Antoniego Kocjana, wybitnego konstruktora i pilota szybowcowego, a także szefa komórki wywiadu przemysłowego Armii Krajowej, która rozpracowywała niemieckie ośrodki, pracujące nad pociskami V-1 i V-2.

Dom pochodzi z 1862 r. Na obecne miejsce trafił w 2004 r. Można tu zobaczyć pamiątki związane z Antonim Kocjanem, a także dawne sprzęty, wyposażenie gospodarstwa, czy stroje ludowe.

Strona chaty

Zamek w Rabsztynie, Rabsztyn 24

Nawiguj

Zamek powstał w XIV wieku w ramach systemu orlich gniazd. W kolejnych latach był rozbudowywany. Został zniszczony przez najeźdźcę w trakcie potopu szwedzkiego i już go nie odbudowano. Dziś zamkowe ruiny można zwiedzać. Urządzono tu ekspozycję dotyczącą historii twierdzy. Na zrekonstruowanej wieży znajduje się taras widokowy.

Przebiega tędy Szlak Orlich Gniazd.

Strona zamku

Baszta, ul. Basztowa, Olkusz

Nawiguj

Zrekonstruowana baszta wraz z fragmentem muru jest jedyną pamiątką po dawnym systemie obronnym miasta, zbudowanym w XIV wieku. W środku można zobaczyć oryginalne elementy budowli sprzed stuleci.

Rynek i Podziemny Olkusz (Rynek 4), Olkusz

Nawiguj

Rynek otaczają kamienice, pochodzące głównie z XIX wieku. Niewątpliwą atrakcją tego miejsca jest podziemna trasa turystyczna “Podziemny Olkusz”.

Ekspozycja składa się z dwóch części. Pierwsza znajduje się w piwnicach dawnego ratusza z XIV wieku i przedstawia historię miasta. Druga znajduje się w podziemiach dawnego starostwa i poświęcona jest górniczym i hutniczym tradycjom Olkusza oraz działającej tu na przełomie XVI i XVII wieku mennicy. Dzięki nowoczesnej aranżacji oraz wykorzystaniu multimediów zwiedzanie trasy jest fascynującą podróżą w czasie.

Strona Podziemnego Olkusza

Muzeum Regionalne PTTK im. Antoniego Minkiewicza, Rynek 20, Olkusz

Nawiguj

Muzeum poświęcone jest dziejom Olkusza i okolicy. Można tu zobaczyć wiele ciekawych eksponatów, np. miecz katowski z przełomu XIII i XIV wieku. Według legendy ścięto nim dwóch gwarków, którzy w poszukiwaniu złóż srebra podkopali się pod kościół.

Górniczym tradycjom w regionie poświęcona jest zresztą osobna część ekspozycji. Warto zobaczyć też zbiory etnograficzne, dokumentujące codzienne życie mieszkańców. Szczególnie interesująco prezentuje się tu kolekcja rzeźb ludowych i świątków z przełomu XIX i XX wieku.

Strona muzeum

Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej im. Stefana Ząbczyńskiego, ul. Floriańska 8, Olkusz

Nawiguj

W muzeum znajduje się kolekcja sprzętu strażackiego z XIX i XX wieku, m.in. mundury i hełmy, toporki, czy ręczne sikawki. Wśród ciekawostek warto zobaczyć dzwon alarmowy z XVII wieku, konne wozy strażackie, beczkowóz z dwudziestolecia międzywojennego, a także samochód gaśniczy z czasu II wojny światowej. Część wystawy przedstawia udział strażaków w walce o wolność Polski. Wiele eksponatów wiąże się z historią olkuskiej straży pożarnej.

Miejski Ośrodek Kultury, ul. Francesco Nullo 29, Olkusz

Nawiguj

W olkuskim MOK-u można obejrzeć trzy ekspozycje. Pierwsza, w Muzeum Afrykanistycznym im. Bogdana Szczygła i Bożeny Szczygieł-Gruszyńskiej, poświęcona jest życiu codziennemu plemion Afryki Środkowej i Zachodniej. Druga, w Muzeum Twórczości Władysława Wołkowskiego, stanowi zbiór prac artysty, wykonanych z wikliny. Trzecia, to kolekcja minerałów ziemi olkuskiej oraz skamieniałości Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Strona MOK

Silver Park, ul. Głowackiego 96, Olkusz

Nawiguj

Jest to park rekreacyjno-krajobrazowy, stanowiący doskonałe miejsce do aktywnego spędzania wolnego czasu. Dzięki specjalnej infrastrukturze z wizyty w parku szczególnie zadowoleni będą miłośnicy rolek, deskorolki czy roweru oraz sportów ekstremalnych, takich jak parkour.

Ciekawym elementem parku są wyeksponowane maszyny górnicze, które pracowały w okolicznych kopalniach. Znajdują się tu również ścieżki edukacyjne z tablicami przedstawiającymi historię lokalnego górnictwa oraz parkową roślinność.

Grodzisko Stary Olkusz, Olkusz

Nawiguj

Średniowieczne grodzisko istniało w tym miejscu prawdopodobnie do przełomu XIII i XIV wieku. Dziś można tu zobaczyć relikty dawnej osady. Uwagę zwracają pozostałości kościoła pw. św. Jana Chrzciciela, zbudowanego na miejscu grodziska prawdopodobnie w XIV wieku.