Trasa 93: Inowłódź, Konewka, Tomaszów Mazowiecki

Trasy na motocyklTrasy na SAMOCHÓDTrasy na KAMPERKliknij i przewiń pod mapkę

Kościół pw. św. Idziego, ul. Władysława Hermana, Inowłódz

Nawiguj

Kościół zbudowano pod koniec XI lub w I połowie XII wieku w stylu romańskim. W 1520 r. przestał być kościołem parafialnym, przez co stracił na znaczeniu. Pod koniec XIX wieku zaczął popadać w ruinę. Obecny wygląd zawdzięcza restauracji przeprowadzonej w latach 1936-1938.

Zamek w Inowłodzu, ul. Zamkowa 1, Inowłódz

Nawiguj

Zamek zbudowano w XIV wieku. Kilkukrotnie był przebudowywany. W trakcie potopu szwedzkiego został zniszczony i zaczął podupadać. Dziś można oglądać jego ruiny, a część zrekonstruowanych pomieszczeń stała się siedzibą lokalnych instytucji.

Strona zamku

Kompleks schronów, Konewka

Nawiguj

Jest to część niemieckiego stanowiska dowodzenia, zbudowanego w 1941 r. Głównym obiektem jest tu potężny schron kolejowy, o długości około 385 metrów. Towarzyszą mu schrony bojowe oraz techniczne.

Obecnie schron kolejowy udostępniony jest do zwiedzania. Urządzono w nim ekspozycję militariów. Można tu też obejrzeć pojazdy wojskowe, modele schronów i niemieckich pociągów wojskowych oraz inne wystawy związane z II wojną światową. Zwiedzać można również schrony techniczne.

Strona kompleksu

Rezerwat przyrody Niebieskie Źródła

Nawiguj

Rezerwat chroni wywierzyska krasowe. Działanie rozproszonego światła słonecznego sprawia, że woda w basenach źródliskowych przybiera błękitno-zieloną barwę. Można tu też obserwować pulsujące gejzery z piasku, podrzucanego przez bijącą wodę. Rezerwat jest ostoją dla wielu gatunków ptaków. Występują w nim także liczne gatunki roślin. Jego zwiedzanie ułatwiają ścieżki dydaktyczne.

Skansen Rzeki Pilicy, ul. Modrzewskiego 9/11, Tomaszów Mazowiecki

Nawiguj

Jest to pierwsze w Polsce muzeum na wolnym powietrzu poświęcone rzece. Poznamy w nim przyrodę Pilicy, jej historię oraz kulturę wytworzoną wokół niej.

Zobaczymy tu m.in. zbiory dotyczące szkutnictwa ludowego na Pilicy, wystawę o młynarstwie wodnym w jej dorzeczu, czy też pamiątki po dawnej Spale, głównie z przełomu XIX i XX wieku.

Perełką muzeum jest budynek poczekalni kolejowej z przystanku Czarnocin, zbudowany pierwotnie jako pawilon ekspozycyjny dyrekcji Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Wszechrosyjską Wystawę Przemysłowo-Artystyczną w 1896 r.

Ciekawie prezentują się też kolekcja militariów wydobytych z rzeki lub znalezionych nad jej brzegami (np. jedyny na świecie niemiecki eksperymentalny, opancerzony ciągnik artyleryjski), czy też rekonstrukcję elementów niemieckich umocnień na linii Pilicy z 1944 r.

Strona skansenu

Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 11/15, Tomaszów Mazowiecki

Nawiguj

Muzeum mieści się w XIX-wiecznym pałacu Ostrowskich. Można tu zobaczyć kilka wystaw o charakterze regionalnym.

Wystawa historyczna przedstawia dzieje Tomaszowa Mazowieckiego. Z kolei wystawa etnograficzna opowiada rok z życia mieszkańców okolicznych wsi na przełomie XIX i XX wieku. Ekspozycja archeologiczna pozwala poznać pradawne obyczaje pogrzebowe tego regionu, przyrodnicza zaś jego faunę.

W muzeum można również zobaczyć zrekonstruowane pomieszczenia pałacowe wraz z wyposażeniem.

Strona muzeum

Groty Nagórzyckie

Nawiguj

Są to sztuczne wyrobiska, będące pozostałością po kopalni piasku szklarskiego. Wydobycie prowadzono tu w XVIII i na początku XIX wieku. Największa komnata ma 30 metrów długości, 25 metrów szerokości oraz 3 metry wysokości. Najdłuższy korytarz liczy 130 metrów.

Po zakończeniu wydobycia groty na pewien czas stały się atrakcją turystyczną. Potem na długo o nich zapomniano. Dziś znów dostępne są dla turystów. Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem.

Strona grot

Jezioro Sulejowskie

Nawiguj

Jest to jezioro zaporowe na Pilicy. Powstało w latach 1969–1974. Pełni m.in. funkcje: retencyjną, energetyczną, gospodarczą (wykorzystywane jest do hodowli ryb) i rekreacyjną. Nad jego brzegami znajduje się kilka plaż oraz portów jachtowych.