Fort XV Borek, Forteczna Trasa Rowerowa Południowa, Siedliska

Nawiguj

Fort powstał pod koniec XIX wieku, jako element austriackiej twierdzy Przemyśl. Jest to fort pancerny obrony bliskiej. Pomimo zniszczeń jest nieźle zachowany. Możemy tu zobaczyć pancerną kopułę wieży artyleryjskiej oraz opancerzony punkt obserwacyjny. Widać stąd przedpole fortu aż po Medykę. Zabudowania fortu można zwiedzać tylko z zewnątrz.