Waniewo kładka przez rozlewiska Narwii, Waniewo 22, Waniewo

Nawiguj

Ostatnim punktem jest kładka widokowa przez rzekę Narew. Pomosty mają ok 1 km i zostały umieszczone na palach nad obszarami podmokłymi i bagnami. Do pokonania koryt rzeki używane są pływające pomosty, z których korzysta się, przeciągając je łańcuchami lub linami siłami własnych mięśni. 

Podczas spaceru możemy podziwiać niepowtarzalny krajobraz rozlewisk, obserwować różnorodność flory i fauny. Obszar ten jest ostoją dla wielu gatunków ptaków. Wieża widokowa zapewnia lepszy widok na meandrującą rzekę.